VYMÝTÁNÍ

05.12.2014 18:38

 

 NIC Z TOHO NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SE ZLÝM ÚMYSLEM A ABY JSTE TÍM ZASTRAŠILI JINÉ NEBO ABY JSTE PŘIMĚLI NĚKOHO NĚCO UDĚLATI

 

VYMÝTÁNÍ 

 

 Cílem vymýtání je zbavit se nežádoucí duchovní energie. Kdykoliv cítítepřítomnost negativní energie nechtěné z duchovního světa, namalujte kouzelnickou hůlkou magický kruh a evokujte sílu myšlenky. Pak se obracejte tváří ke každé světové straně, dělejte hůlkou znamení pentaklu-pěticípé hvězdy v kruhua říkejte? " VZÝVÁM TĚ Bohyně Triformis, Panno, Matko a Stařeno, Tvou silou spojenou v jedinou vymýtám všechny zlé a špatné Myšlenky, slova a skutky, které ovládly tuto osobu.

Posílám sílu pentaklu, aby rozpustila její negativní energii a přinesla světlo tam, kde je tma. Osvoboď toto Dítě Bohyně.Všechnu zápornou sílu převeď na mne a já ji vrátím tomu, kdo ji vyslal se silou třikrát větší Amen.

 A pamatujte si, jste li muž , vždy se při otáčení ke světovým stranám otáčejte ve směru Slunce ( po směru hodinových ručiček). Pokud jste žena, vždy se otáčejte po směru Měsíce ( proti směru hodinových ručiček).

 

OHNIVÝ MEČ SPRAVEDLNOSTI

 

Použití symbolického ohnivého meče je další způsob vymýtání. Po stavte se tváří k jihu, uvolněte se a představte si, jak ve své pravé ruce držíte velký, zářicí zlatý meč. Dále si představte, jak vyrůstáte, jste větší a větší a silnější, oděni ve zlatém zbroji, až se stanete bojovníky ve království magie.

Nyní řekněte:

" Ve jménu Hekaté, beru si ohnivý meč, 

který mne ochrání před vším zlem,

je spravedlivý oheň, vítězná zteč, 

ochrana zářícím plamenem."

 

Obráceni k jihu, naznačte na zemi kruh, (jste li muž, nakreslete po směru slunce, jste li žena po směru měsíce). Představte si, jak ze špičky meče šlehají bíle a zlaté plameny a osvěcují Vaši oblast vymezenou kruhem. Když se dostanete opět tváří k jihu, pozdvihněte meč vysoko nad hlavu se špicí mířicí vzhůru a řekněte:

" Ať síla Hekaté a andělů rozpozná držitele meče 

Spravedlnosti

a provází mě vším, co budu dělat.

Znovu pravím, ať síly Hekaté a andělů světa jsou od nynějšká stále se mnou. Amen."

 

Dejte váš meč dolů a představte si, jak 

jedním rázem noříte čepel do země.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode