Odkaz Čerokí

ÚVOD K MOUDROSTI ČEROKIJŮ
 
Tradice a staré nauky  Čerokijů a jiných severoamerických indiánů jsou nám klíčem k rozluštění " Staré moudrosti" či starých obyčejů. 
Tyto kulturně orientované tradice zahrnují hodnoty poznání o přírodě které nám mohou pomoci zachovat matku zemi. My jsme její součástí a pokud zničíme ji zničíme sami sebe. 
Pochopení těchto spirituálních a sociálních cest amerických indiánů má zásadní význam pro naše budoucí přežití.
 
PROČ TŘEBA NEPÍŠU O KELTECH, POHANECH? Dle mne kultura indiánu více souzní s přírodou, planetou zemi. Měli i ty své války a boje mezi kmeny, ale ctili nade vše přírodu a vše je dle nich živé.......
 
 
Přežití bylo primárním pojetím veškeré činnosti. I když naše pojetí přežití se měnilo a mění, náš pocit nutnosti pokračovat zůstává v naší kolektivní či duchovní paměti v zásadě neměnný. Vyrábíme zbraně, tvoříme si pevnosti, aby jsme sa chránili proti jiným lidem. V dřívějších dobách byla obrana třeba proti jyným savcům, kteří byli rychlejší, silnější a požírali nás aby přežili.  V jistém smyslu jsou naše základní vrozené představy jídla stejné jako na počátku lidské existence. Jeden čerokijský stařešina kdysi řekl: Každý, kdo si myslí, že může přežít sám, nepřežije, proto jsme v rodinách, kmenech.
Čerokijské šamanství je způsob života zahrnující stránku fyzickou, mentální, spirituální i přírodní.. soustředí se na základy přežití a na chápání, které přesahuje praktické čina a slova, pomocí nichž se nám ne vždy daří spojit se s duchovní pamětí. A právě tato duchovní paměť nás spojuje s naší dřívější kulturni zkušeností.
Duchovní paměť je zapsána v naši DNA  V KAŽDÉ BUŇCE NAŠEHO TĚLA. Učení Čerokijů říká, že v duchovní paměti jsme napojeni na naš předky. Naši předkové na nás dohlížejí a jsou stále s námi. Když chceme, můžeme s nimi komunikovat. Čerokijský stařešina k tomu: Bez znalosti vlastní minulosti nemůžeme přežít zítřek. Naši předkové jsou tady ale my je musíme zavolat a být jim ochotni naslouchat. Pokud se tohle nenaučíme a nepochopíme, jsme bez budoucnosti. Nauka předků nemluví o nějaké pevnosti proti útočníkovi? hovoří o lásce k lidstvu a ke všemu a všem bytostem na zemi.. Je to víc, než nějaká lekce k naučení? poučuje nás o tom, jak chápat a jak pochopené aplikovat na svůj způsob života. Čeokijská kultura jak zdůraznil jeden stařšina, nevychovává nejlepší lovce, ale to nejlepší pro lov. Nesoustředí se na jednotlivce, ale na rodinu, klan a podobně.
 Meditace, jsou spíše pokorným cvičením kontempletace. Meditace je stavem v němž si uvědomujeme sami sebe v cyklu života. 
 Z phledu indiánů jsme v univerzálním koloběhu života všichni příbuzní, včetně všech zvířat, ptáků a každé živé bytosti na Matce zemi...i rostlinek, stomů, vody a podobně. Jakkoli může být příroda drsná a nemilosrdná, to, co kolem nás tvoří, nikdy nemůžeme zlepšit. Pravděpodobně to nejlepší, co můžeme udělat, je urovnat si sami svůj vlastní nepořádek.
Meditační aktivity a cvičení nám dávají vzácnou příležitost naučit se pravidlo příjímání prostě tím, že umožníme, aby se nám otevřelo naše spojení s přírodou a univerzálním koloběhem. Při četbě akceptujte, co chcete, a předkládané informace užívejte způsobem, jaký vám vyhovuje. Máte svou vlastní víru a ani já ani jakýkoliv Čerokijský učitel bychom vám v tom nebránili.
Stará moudrost také učí, že jsme napojeni na větší a silnější energii, bez ohledu na to, jak ji nazveme. Staří Čerokijové používali pro výraz energií výrazy jako " Yo wa " či " E to da " - otec nahoře " E tsi i " -matka dole. Aby ste toto spojení pochopili a akceptovali, musíte si uvědomit, že s touto zvláštní energii můžeme komunikovat svám vlastním způsobem. Jestli-že se znovu naučíte komunikovat s přírodou, spojíme se s nádhernou skutečností. Zázrak magockého spojení spočívá v tom, že se mu otevřeme a přijmeme ho. Toto spojení nám otvírá dveře i do minulosti a budoucnosti, která je tu přítomna už teď. Znaovu navázet spojení vám pomohou aktivity a cvičení zde popisovány. I když obnova tohoto spojení je jednoduchá, zahrnuje v sobě posun mysli, která nás vede k potěšujícímu vztahu a přírodou a univerzálním koloběhem. Aktivity popisovány zde se soustřeďují na to, aby nás dostaly zpět do kontaktu s přírodou, a k tomu, aby se náš duch stal opět sebou. Budeme-li otevření k našemu přirozenému smyslu pro spojení, staré zkazky a meditace nás přivedou k doteku s přirozenou inteligencí a způsobem komunikace, který nám bude přinášet cenné poselství. " Čerokijští stařešinové...přijmout toto vědomí znamená otevřít dveře času do minulosti i budoucnosti. Toto otevírá dveře k hlubokému chápání života, poskytne vám příležitost změnit své cítění, a tím vám zklidní myšlení, vyjasní vám účel vašeho žití a rodinných závazků a účel všech ostatních tvorů žijících na mazce Zemi.
STAŘEŠINA...to je mezi indiány velmi vážený titul...a respekt a památka k těmto milovaným jak se dělili o tradiční znalosti a nauky " Tsa lu " čili vědomosti obřadních kuřáků dýmek....Sdílet s matkou Zemí špetku tabáku při vzdávání díku Velkému duchu za vše, čím jste, je dnes velmi radostné..
 
" Ó, Gi daw la ( Ó VELKÝ DUCHU) , objetuji Ti posvátný tabák, Tsa lu. Jsem vděčný za E tsa e, E lo he no, (matku zemi. Děkuji za A tse la ( životní oheň). Dej mi zdraví a schopnost pomáhat druhým, jako bys ve mně  měl chtěl mít pomocníka pro druhé. Wa do (Skee) (děkuji ti).
 
V každé meditační kapitole je poselství zaměřené k vaší osobě. Mejte na mysli, že učení Staré moudrosti není nejakým řešením otázek o pravdě nás samých. Pojednává a našich vztazích. Sledujte a naslouchejte duchu poselství, které se vztahuje co nejtěsněji k vám. Zvláště to platí v případě ducha zvířat a kamenů. Kdysi jsme byli napojeni s matkou zemí v duchu zvířat a kamení, když takže je správné myšlení a cítění se otevřít vztahům se všemi rostlinami, zvířaty a věci.
 Toto vás vezme na objevnou cestu po vztazích. Najdete určité pravdy, které vás napojí na sterou paměť ležící hluboko ve vašem podvědomí. Do hry vstoupí i mnoho vašich dalších smyslů, což vám zajistí větší pocit spojení a vedení.
Pro Čerokije minulost i přítomnost je meditace  v mnoha formách přímo způsobem života. Chci vás povzbidit k tomu, aby ste aktivity a cvičení obsažené zde integrovali do svého života, do své cesty.
 

Saunový obřad

20.02.2016 17:39

potní chýše - očistná chata

V této meditaci se budeme soustředit na použití své vlastní představivosti k přivábení ducha paměti jiných dob. Ve starých zkazkách Čerokijů je vždy téměř odkaz k počátku časů či k tomu co bylo na počátku. Na " počátku" byla vždy temnota, původní ideou očistné chýše bylo zajistit člověku takové...

Kouzelný váček

20.02.2016 18:38

osobní kouzelný váček

V dřívějších dobách  se někteří lidé občas sdružovali a drželi se pevně za ruce, aby cítili pevné spojení s univerzálním koloběhem. Ani jeden indián nemohl být bez osobního kouzelného váčku. V něm měl to, co jej spojovalo s dávnými předky a chránilo před nepříznivými přítomnými vlivy. Vytvořte...

Na počátku

22.02.2016 21:12

Na počátku vzniku - aneb meditace na počátek...náš...našich předků

Původ starých mýtů Čerokijští stařešinové by řekli, že každá zkazka je důvěrnou vzpomínkou vztahující se k nám. Tyto vzpomínky jsou zapsány v každé buňce našeho těla a ať jsem kdekoli, vedou nás k našemu počátku. Domorodci někdy mluví o počátku jako o době, kdy ve své existenci máme své předky i...

Spojení s přírodou

01.03.2016 19:05

Meditace na Spojení se s přírodou

Abychom se v meditaci znovu vrátili k počátku, musíme se nejprve přeorientovat na přírodu a přírodní moudrost, která existuje za omezeným myšlením denního života. Znovunapojení  na matku Zemi je formou tradičního ,,očišťovacího obyčeje", který nám dopřeje -pomáhá, abychom se ve svém nitru...

Odkaz Čerokijů

09.03.2016 20:21

Meditace Východu

Meditace návratu k počátku se směrově soustředí na východ. Tento směr reprezentuje rodinu, skupinu, soudržnost, sdílení a duchovní spojení. V rodině, či skupině přátel, kteří prožívají smysl sounáležitosti a jednoty, existuje jistá svoboda. Tato sounáležitost Vás na vaší duchovní cestě bude...

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode