Ovládání podvědomí - Alfa Klíč

Nejen ke čtení, ale i k učení...cvičení, bez mučení...haha,

Umění Tu-mo

Životni energie člověka zvaná v Indii prána, v Čině čhi a v Japonsku kimá....v pupečním centru...ohnivou podobu...v Japonsku nazvanou Rei.

Člověk bez této živoucí síly ztrácí vitalitu, mládí a přichází o vyšší míru inteligence. Není schopen využít důležitého mostu mezi myslí a duší a v důsledku toho je vystaven stresům, strastem a otřesům.

Cesta světelného ohně

Má tři základní směry:

1. Otevření pupeční kola světelného ohně ( agnimandaly ), což vede k nabytí léčitelských schopností, mnohonásobnému zlepšení vlastního zdraví, ke zvýšení aury a tím k lepšímu úspěchu ve společnosti. Směr v Japonsku v pozměněné podobě jako Reiki.

2. Adepti bojových umění byli v Indii a Tibetu školeni ve způsobu ve způsobu úderu s touto životní energii, což vede k vrcholové koncentraci bojovníka ve stavu vyššího vědomí transu. Bez této síly se stává prázdným, neboť je pouze zapojeno jen fyzické tělo bez vyšší síly.

3. Adept tohoto směru dokáže soustředěním na mantru Ram v pupku vyvolat obrovský žár, takže i v silném mrazu na něm tají kusy ledu nebo se vysušují zmrzlé látky.

Smysl metody Tu-mo

Má připravovat adepta na překročení neviditelného prahu mezi tímto světem, světem astrálním a světem čistých nebes. Vede k poznání patera cnosti a propojení člověka se sférami vesmíru, nejnadanější této vědy vstupují do vyšších světů bez obav z poškození duševního zdraví, dnes tak rozšířené medijní posedlostí a plně zvládají nabyté tajuplné síly.

Namísto úvodu...v současnosti psychoterapie nejen pronikla do hloubky ,, tajemství " organizmu člověka, ale dokázala i rozšířit spektrum metodických přístupů, které dovoluji dosáhnout potřebnou reakci prakticky u všech. Je to realita, ve které žiješ!

Navrhuji zkoušku, na jejíž realizaci máš v sobě vytvořeny potřebné podmínky.

Narovnej ruce dopředu tak, aby se nedotýkaly a byly bez napětí. Zkus si představit myšlenku, obraz, že sa ti ruce rozcházejí do stran. Nic není nutné vsugerovat. Svalový aparát rukou, je vybudován tak, že sa ruce začnou rozestupovat hned, když sa dostaví alespoň částečně neutrální stav - podmínka materializace energie představ. Chvíli počkej, nepospíchej, nestaraj sa o to, jestli se ti to povede nebo ne, ignoruj šum okolo seba, nevytvářej napětí - zkus být neutrální, abstraktní, pasivní, nemysli. Jakmile vznikne pocit prázdnoty, ruce sa rozejdou. Je to vše jasné? A nyní vstaň a zkus to!

Jestliže sa zkouška povedla napoprvé jsi člověk, velmi schopný na samoregulaci a můžeš sa bez obtíží zmocnit tajemství své psychiky a fenomenálních možností těla. Zvu pokračovat na cestě k sobě samému a doporučuji zůstat v úloze sugestologa.

Je vám určitě známo jaký vliv má slovo, může hladit, ranit i zabít, ale i chránit, vyléčit. Proto můžete použít svůj hlas a nahrát si speciální text čtený vlastním hlasem a potom ještě jednou udělat zkoušku s rukama během zvuku vašeho hlasu znějícího z nahraného přístroje. Zvykněte si na svůj hlas, je jiný, než sa slyšíte.

Když vyzkoušíte tento technický odstín, dostanete jedinečnou možnost přijít sami k sobě zvenku a také sa přesvědčíte o vlastní schopnosti sugerovat slovy. Cítíte sa jako sugestolog. Při nahrávce své vlastní krátké sugestologické seance je možno využít i lehkou hudbu, kterou budete mít k seanci.

A nyní si představte sami sebe v úloze člověka, který právě psychicky působí. Zapněte nahrávací zařízení a přímým hlasem řekněte: ,, Zdvihám ruce před sebe tak, aby se konce ukazováků dotýkaly jeden druhého. Fixuji pohled v bodu dotyku prstů. Upřený, nehybný pohled...(přestávka)..

Nyní si napočítám pomalu od pěti do nuly, oči sa zavřou a ruce sa začnou pomaly rozcházet do stran. Pět, čtyř, tři, dva, jedna, nula! Oči sa zavírajů a ...ruce sa pohly… (S postupným narůstáním tempa řeči a intonační změnou hlasu - zkuste jako herec prožít tento proces, vyjádřit ho hlasem.)

    Prsty ztrácejí spojení, odpoutávají sa. Ruce sa lehce pohly a pohybují sa. Lehčí. Lehčí. Ruce sa automaticky rozcházejí, jsou jakoby tahány magnetem. Tahá vám ruce. Roztahuje. Silněji, ještě silněji. Přesněji. (přestávka)

A nyní ruce pomaly klesají. Jedna, dva, tři! Otevřete oči!"

Na první pokus tak as u deseti procent lidí se ruce pohybují, ostatním sa nepovede zbavit sa připoutanosti k sobě, neb psychologické obrany. Je možné toto překonat, začít pohybovat rukama sami, vlastním úsilím a pak je jako by pustit. - budou sa samy pohybovat dále. Ti, kterým sa zkouška napoprvé nepovedla a posbírají trpělivost ještě to několikrát zkusit - získají mnohem víc, a co hlavní - osvojí si umění překonat sám seba a tím i celý svět. Jednou a navždy sa přesvědčíte, že je možné neustupovat před těžkostmi, ale překonávat je a stát se tak neporovnatelně silnější. ....

 

Ovládání podvědomí - Alfa Klíč

10.03.2016 19:14

Stav ALFA

Absolvováním předchozí zkoušky jste si uložili do svého podvědomí kód na automatický vstup organizmu do,, neutrálního " stavu, příjemné bezmyšlenkové uvolnění bez počítání od pěti do nuly. Nula-to je signál, na který bude váš mozek automaticky vstupovat do tohoto stavu. Stačí chtít vejít do tohoto...

Zázračné teplo

11.03.2016 19:45

Zázrak tepla...aneb jak jej použít k sebeuzdravení

A nyní sa naučíme jednu z mnoha schopností...velmi důležitou schopnost: Základní postoj jako v úvodu a vše co jsme sa naučili...vstupovat do Alfa stavu. Opět od pěti do nuly... Zavřít oči... a... Příkaz: ,, Levá ruka je lehká, zdvihá sa. " Začněte....a Levá ruka sa zvedá je lehká ještě...

Ovládnutí léčebné bioenergie

21.03.2016 19:20

Ovládnutí léčebné bioenergie

V stavu Alfa je možné lehce zvýšit svou citlivost  chápavost, cítit neviditelnou bioenergii a nasměrovat ji. Předkládám vám jednoduchý a účinný způsob otevření bioenergetických kanálů vašich rukou. Postupně získáte schopnost bioenergetického léčebného bioenergetického působení.   ...

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode