Stav ALFA

10.03.2016 19:14

Absolvováním předchozí zkoušky jste si uložili do svého podvědomí kód na automatický vstup organizmu do,, neutrálního " stavu, příjemné bezmyšlenkové uvolnění bez počítání od pěti do nuly. Nula-to je signál, na který bude váš mozek automaticky vstupovat do tohoto stavu.

Stačí chtít vejít do tohoto stavu. Postavit sa rovně, vybrat si bod trochu výš od úrovně očí, ustálit tam pozornost, napočítat v myšlenkách od pěti do nuly, zavřít oči - a jste automaticky ve stavu ,,ALFA".

Od tohoto dne můžete ovládat svůj organismus. Ve vašem se vám podaří všechno - každý orgán, každá buňka.

Jestliže si nahrajete tato slova na zařízení, využíváte-li při tom odpovídající výrazy vašeho hlasu a potom vejdete do stavu ,,ALFA klíče" za jakýchkoliv podmínek, v jakémkoliv čase.

A nyní vyzkoušíme druhý způsob vstoupení do ,,ALFA klíče". Stojíte rovně se soustředěným pohledem upřeným do bodu, který se nalézá trochu výš než vaše oči, v myšlenkách napočítáte od pěti do nuly, zavřete oči a... přejte si, představte si, přikažte si.,, Moje levá ruka se stává lehkou a začíná se pomalu zdvihat. Uvolněná ruka se jemně, plavně pohybuje. Lehčí, lehčí, ještě lehčí. Zlehka se vám ruka pohla, zlehka sa pohla a jde dále. Lehčí, lehčí, výš, ještě výš. Jako by ruku tahala nějaká síla. Ruka je jako by ponořená do vody. Lehce sa  vznáší, zastavuje sa v určité výšce a visí ve vzduchu. Jasnější, názornější představa. Přejte si, uvěřte a ,,podle vaší víry vám bude dáno…“

Dále je možné si představit, přát, přikázat následující: ,, Mě tělo se začíná pomalu okolo své osy otáčet doprava (přestávka), otáčí se. Lehčí, ještě lehčí, otáčí se." Je možno pomoci tělu pohnout sa z mrtvého bodu.

  Pokuste sa procítit svůj stav...Málo čím sa odlišuje od obyčejného. Ale v hloubce vaší bytosti vzniká nádherný klid, příjemné uvolnění, rovnováha. Prociťte tuto harmonii, vychutnejte si ji. Do vašeho mozku sa ukládá kód na automatický vstup organizmu do tohoto stavu na číslo nula. Když řeknete nula, váš mozek a organizmus jsou připravené sa vám podřídit. Vždy a všude.

 

A nyní dosáhněte aby sa vám pravá ruka zdvihla. Dejte si sami pokyn: Přesněji. Snažte sa zřetelně a názorně si představit, abyste viděli proces zdvihání ruky. Srozumitelnější příkaz...a váš organizmus se vám podřídí.

  A nyní napočítejte v myšlenkách od jedné do tří a vystupte ze stavu...Otevřete oči, a zaujměte pohodlnou polohu.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode