Láska a...

07.12.2015 19:30

Smát se znamená vypadat bláhově. Blázni mají rádi hodně srandy.

Plakat, znamená být nazván sentimentálním. Já jsem sentimentální a líbí se mi to.

Slzy čistí

Podat ruku, znamená riskovat účast, zapojení se. Účast je risk.

 Co víc mohu ukázat.

Dát své sny a nápady před lidi, je risk být naivním. Už jsem byl nazván horšími jmény.

Milovat znamená riskovat, že nebudu milován zpět.  Nemilujeme pro tohle.

Žít, znamená riskovat smrt. Já jsem připraven. A né ať někdo z vás pláče, až se dozví, že jsem naposledy vydechl, , neboť jsem vydechlm s entusiasmem.

( Ve starém Řecku znamenalo božské nadšení či zápal, stav člověka, do něhož vstoupilo božstvo (enthúsios= naplněný božským).

Doufat, znamená riskovat beznaděj a zkoušet znamená riskovat nezdar. Ale riskovat je nutné, neboť největší risk v životě je nic neriskovat.

Člověk, který nic neriskuj, nic nedělá, nic nemá a zároveň nic není, se ani ničím nestane. Dokáže se vyhnout bolesti, trápením, ale jednoduše se nemůže učit, nemůže cítit změnu a nemůže růst, milovat a žít.

Jen člověk, který riskuje, je opravdově svovodný. Zkuste to a uvidíte.

 

 

Jeden nemůže dát, co nevlastní. D-át lásku, znamená mít ji.

Jeden nemúže učit něco, čemu sám nerozumí. Učit lásce, znamená lásce nejdříve rozumět.

Jeden nemůže znát něco, co nestudoval. Studovat lásku, znamená žít v lásce.

Jeden nemůže ocenit, co nerozeznává. Rozumět lásce znamená ji příjmat.

Jeden nemůže pochybovat o něčem, v co si přeje věřit. Věřit v lásku, zamená být o ní přesvědčen.

 

Vzdát se lásce je riskovat zranitelnost.

Jeden nemůže žít něco, čemu se nezasvětil. Zasvětit se lásce, znamená žít celý život v lásce.

 

Posvátná zahrada

Vezmeš-li mé srdce a budeš jej pálit až zčerná a bude spálené...ale nikdy z něj nevypálíš VÍRU  a lásku v něj zasazenou.
 

Já jsem své štěstí

Mé štěstí jsem já, ne ty,
Nejen proto, že ty můžeš být mé štěstí dočasně
Ale protože ty chceš, abych byl(a) to co nejsem.
 
Nemohu být štastná-ý, když se změním jen abych uspokojil-a tebe.
Nemohu být spokojena-ý, když mne kritizuješ, že namyslím na tvé myšlenky.
nebo nevidím tvýma očima.
 
Nazýváš mne rebelem pokaždé, když nesdílím tvou víru a názory.
Ale tím rebeluješ proti mne.
 
Nechci formovat tvou mysl a vím že sa snažíš být sama-sám sebou a být TY
A já ti nedovolím mi vnuknout, kým mám být JÁ-
koncentruji se totiž na to být sma-sám sebou.
Řekla-řekl jsi že jsem-jsi, přehlédnutelná-ý a jednoduše zapomenutelná-ý,
Tak proč jsi zkoušel-a využít můj život,
dokázat sobě kdo jsi?
 
překlad z angličtiny -L.F.Buscaglia-baseň jedne dívky...a Micheelle opustila svět ve svých 25 letech. Neuměla totiž být sama sebou.
 
 
 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode