Bílá Přírodní magie

06.12.2015 20:54

Chci vám přiblížit něco co vlastně znali naši předkové a používali k blahodárným účinkům, a pokud někdo toto chtěl ve svůj prospěch použiti, draze za to zaplatil

 

Přírodní magie nám ukazuje cestu a i to jak pomoci naši zemi. Země a svět duchovna volají po léčitelích, nositelích světla léčit pozemské a nadpozemské tělo matky země, neboť viditelné znečištění, honba za bohatstvím, kácení lesů jen pro zisk a krutost, se mohly projevit jen proto, že mezi lidmi je sycen svět nenávisti, hněvu, nesnášenlivosti a strachu.

Přírodní magii najdeme ve všech starých kultůrách. Po staletí používají Indiáni stejné rituály, pohanské zvyky jsou zapomenuty, ale začínají se znovu objevovat, měsíc, který nám přináší jak poselství, tak i sílu a tak nakoukněme spolu do přírodní magie, plné skřítků, víl, vodníků a ochránců všech jak na zemi tak i ve vesmíru.

Rituál na sblížení a léčbu aspektu ženského a mužského
 
 • najděte si v přírodě místo, kde budete nerušeni a kde budete moci vytvořit ležatou osmičku
 • z kamenů (jelikož kámen je jeden z nejstarších na zemi a ví toho nejvíc) tak si vytvoříme osmičku, kámen ztělesňuje prvek země, který je zase tvořen všemi ostatními prvky (oheň, voda, vzduch a země)
 • do jednoho oka osmičky vložte namalované sluníčko na papíře žlutou barvou a zapalte žlutou svíci
 • do druhého oka vložte stříbrný měsíc a zapalte bílou nebo stříbrnou svíci, (slunce představuje mužský aspekt a měsíc ženský)
 • jestli je to možné oblečte si na sebe bílé nebo žluté oblečení
 • na průsečík osmičky posatvte nehořlavou podložku a zápalky
 • postavte se na průsečík
 • dlaněmi se dotkněte země a poproste o ochranu po celou dobu rituálu a její stálou přítomnost
 • otevřete dlaně směrem vzhůru a poproste otce slunce o podporu a aby vás doprovázel při tomto rituálu
 • otáčejte se a ukloňte na každou světovou stranu, začněte u severu, pak na východ, dále jih a nakonec západ a poděkujte za ochranu, která je vám poskytnuta
 • nyní oběhněte sedmkrát podél ležaté osmičky ve směru hodinových ručiček, jako výchozí bod je průsečík
 • při tom opakujte následující pořekadlo sedmkrát
každý svým krokem
vás ke středu přenáším
sedmkrát kolem
čímž vás propojím
 • po posledním kole se dostanete do průsečíku
 • vezměte do rukou slunce a měsíc, které jsou na papíru a zapalte je na nehořlavé podložce
 • během toho jak hoří, si představujte, jak se harmonicky propojují vaše ženské a mužské prvky
 • položte dlaně na zem a poděkujte matce zemi
 • zvedněte dlaně nahoru a poděkujte otci slunci za podporu
 • otočte se a ukoňte se opět na každou světovou stranu tak jako při začátku, začněte na severu, pak na východ, dále na jih a nakonec na západ. PODĚKUJTE PŘITOM ZA OCHRANU, KTERÁ vÁM BYLA POSKYTNUTA
 • ležatou osmičku můžete ponechat na místě

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode